Monumenten restauratie

Monumenten:
Op dit moment zijn er op het gebied van de monumenten veranderingen gaande. Panden krijgen een status toebedeeld, deze status is bij de gemeente op te vragen. Indelingen kunnen zijn: beeldbepalend, gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten, natuurmonumenten. Bij de status horen richtlijnen en subsidie- regelingen van gemeente, rijk of belastingdienst.
Restauratie:
Wij kunnen voor uw monument het onderhoud, veranderingen en restauratie uitvoeren. Dit gaat dan vaak via oude tekeningen en in overleg met de monumentenzorg. Nieuw is dat er een speciale welstandscommissie komt voor monumenten.
Monumentenzorg Alkmaar:
Voor mijn referentie mag ik u verwijzen naar: H. Krabbendam ( monumentenloods).
Monumentenloods/ adviseur Alkmaar Henk krabbendam 06-11326174

Voor:
Gevelornamenten, voordeuren, kozijnen, ramen, schuifdeuren, daklijsten, tooglijsten, traphuizen, lambriseringen, stijlkamers wrongstukken, balusters, kapitelen, klauwpoten, pilaren, makelaars, consoles, groteske, leeuwenkoppen, enz.
Voor wie:
Aannemers, restaurateurs, musea, stichtingen, particulieren, architecten, enz.

   
Belastingdienst buro monumenten: 033-4505277
Nationaal Restauratiefonds: 033-2539439